نحوه بیان دلیل در ترکی استانبولی

نحوه بیان دلیل در ترکی استانبولی

نحوه بیان دلیل یا علت چیزی یا عملی، یکی از مهمترین مهارتهایی است که باید در زبان ترکی استانبولی فرا بگیرید.

نحوه بیان دلیل یا علت در ترکی استانبولی

 

در این ویدئوی آموزشی، نحوه بیان دلیل در ترکی استانبولی با استفاده از عبارات زیر را فرا می‌گیرید:

için

dolayı

nedeniyle

yüzünden

diye

و پسوندهای:

a/-e/-na/-ne-

dan/-den/-ndan/-nden-

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0