نحوه بیان الزامی بودن یک عمل در ترکی استانبولی

نحوه بیان الزامی بودن یک عمل در ترکی استانبولی

یکی از مهارتهای مورد نیاز در زبان ترکی استانبولی، نحوه بیان الزامی یا اجباری بودن یک عمل برای خود یا دیگران است. در این بسته آموزشی به خوبی این مهارت را فرا می‌گیرید.

نحوه بیان الزامی بودن یک عمل در ترکی استانبولی:

 

در این ویدئو نحوه بیان الزامی بودن یک عمل در ترکی استانبولی را با استفاده از عبارات زیر فرا می‌گیرید:

پسوندهای malı و meli

gerek

lazım

zorunda

mecburiyetinde

mecbur

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0