مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی (İsim Tamlaması)

مضاف و مضاف الیه ترکی استانبولی

یکی از موارد پرکاربرد در یادگیری دستور زبان ترکی استانبولی، مبحث مضاف و مضاف الیه می‌باشد که بیشترین کاربرد آن برای بیان مالکیت و نسبت است.

مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی (İsim Tamlaması)

 

در این ویدئو با مضاف و مضاف الیه دو قسمتی، سه قسمتی و چهار قسمتی (زنجیروار-Zincirleme) به همراه مثالهای متعدد آشنا می‌شوید.

0