فعلها در ترکی استانبولی (Fiiller)

انواع فعل در ترکی استانبولی

مبحث فعلها در بسته آموزشی دستور زبان ترکی استانبولی تومرلرن شامل پنج ویدئوی آموزشی می‌باشد:

1-حالتهای مختلف فعل (Fiil Kipleri)

 

در این ویدئوی آموزشی مباحث زیر را فرا می‌گیرید:

-فعل امری (Emir Kipi)

-فعل خواستن (İstek Kipi)

-فعل آرزو (Dilek Kipi)

-فعل شرطی (Şart/Koşul Kipi)

-فعل الزام (Gereklilik Kipi)

2-فعل توانستن (Yeterlik Fiili)

 

 • در این ویدئوی آموزشی با نحوه بیان قادر بودن به انجام کاری در زمانهای مختلف در ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

انواع فعل بر اساس رابطه‌ای که با فاعل و مفعول خود دارند (Fiilde Çatı)

در این سرفصل، یکی از مباحث پیشرفته دستور زبان ترکی استانبولی را به شما آموزش می‌دهیم که جزو اشکالات همیشگی زبان آموزان محسوب می‌شود. مبحث انواع فعل در ترکی استانبولی بر اساس رابطه‌ای که با فاعل و مفعول خود دارند. در این بخش، این مباحث بطور کامل آموزش داده می‌شوند:

1-انواع فعل بر اساس رابطه‌ای که با فاعل خود دارند:

 •  
 • در این ویدئوی آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

 • فعل انعکاسی یا  Dönüşlü Fiil

  -فعل عمل متقابل یا İşteş Fiil

  -فعل معلوم یا Etken Fiil

  -فعل مجهول یا  Edilgen Fiil

2-انواع فعل بر اساس رابطه‌ای که با مفعول خود دارند:

 

این ویدئوی آموزشی شامل موارد زیر است:

 • -فعل لازم یا ناگذر یا Geçişsiz Fiil

  -فعل متعدی یا گذرا یا Geçişli Fiil

  -فعل کُنایی یا Oldurgan Fiil

  -فعل مسبب یا Ettirgen Fiil

  -فعل مسبب مضاعف یا Çoklu Ettirgen Fiil

3-انواع افعال ترکیبی:

 

در این ویدئوی آموزشی موارد زیر را فرا می‌گیرید:

 • -فعل عمل متقابل مجهول یا İşteş-Edilgen Fiil

  -فعل مسبب عمل متقابل یا İşteş-Ettirgen fiil

  -فعل مسبب مجهول (ettirgen + edilgen)

  -فعل مسبب متقابل مجهول (İşteş + Ettirgen + Edilgen)

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0