جملات پایه‌ای در ترکی استانبولی

جملات پایه ای در ترکی استانبولی

اگر می‌خواهید یاد بگیرید که چطور یک جمله خبری با فعل هست یا نیست بیان کنید و یا چگونه یک جمله سوالی بسازید، حتما ویدئوهای زیر را ببینید:

1- جمله Koşaç

(Koşaç Tümcesi)

 

در این ویدئو یاد می‌گیرید که چطور یک جمله خبری با فعل هست یا نیست بسازید. چگونه این جملات را به شکل منفی، سوالی مثبت و سوالی منفی دربیاورید. با عبارت Değil آشنا می‌شوید و کاربرد عبارات Evet، Hayır، Var و Yok را فرا می‌گیرید.

2- جملات پرسشی یا Soru Cümleleri

 

  • در این ویدئو نحوه ساخت جملات پرسشی با استفاده از ضمائر پرسشی و پسوندهای سوالی را فرا می‌گیرید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان
0