فارسی 🇮🇷 Persianترکی استانبولی 🇹🇷 Turkçeانگلیسی 🇬🇧 English
خزندگان و دوزیستانsürüngenler ve amfibilerreptiles and amphibians
آناکونداanakondaanaconda
اژدهای کومودو/بزرگترین نوع مارمولکkomodo ejderikomodo dragon
لاک پشت آبیkaplumbağa / deniz kaplumbağasıturtle
لاک پشت خشکیtosbağa / kara kaplumbağasıtortoise
سمندرsemendersalamander
مارyılansnake
افعیengerekviper
پیتونpitonpython
بوآboa yılanıboa
کفچه مار/کبریkobra yılanıcobra
تمساح/سوسمارtimsah/krokodilcrocodile
مارمولک/بزمجهkertenkelelizard
آفتاب پرستbukalemunchameleon
نوعی مارمولکgekogecko
تمساح/سوسمارtimsahalligator
قورباغهkurbağafrog
وزغ/غوکkara kurbağasıtoad
Call Now Buttonمشاوره رایگان
0